Đánh dấu trang


Chính sách bảo mật

Chào mừng các bạn đến với trang chính sách bảo mật của chúng tôi! Hy vọng rằng các bạn hiểu được các chính sách này.

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các thể loại phim người lớn.

Địa chỉ của chúng tôi tại 4201 Russell Ave, White Rock, BC, Canada

Các bạn có thể thấy chúng tôi trên Google Map.

Thông tin liên hệ:

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Để thuận tiện cho quá trình theo dõi phim trên trang, chúng tôi thu thập các thông tin sau của bạn:

Bình luận

Khi bạn để lại bình luận, chúng tôi sẽ thu thập lại những thông tin bạn nhập vào vùng bình luận, cùng với địa chỉ IP của bạn và user-agent của trình duyệt để giúp kiểm tra quá trình chống SPAM

Tài liệu / Hình ảnh

Trang web chúng tôi không thu nhận hình ảnh hoặc tài liệu nào.

Form liên hệ

Hiện tại, chúng tôi chưa cung cấp form liên hệ

Cookies

Nếu bạn bình luận trên site, bạn có thể lựa chọn lưu lại tên, email hoặc website bằng cookies. Điều này giúp bạn dễ dàng comment trong những lần sau, và những cookies này sẽ được lưu trữ 1 năm.

Nội dung từ những website khác

Các bài viết trên site có thể bao gồm nội dung (video, hình ảnh, tài liệu,…) từ những website khác. Điều này tương tự như việc bạn đang truy cập trực tiếp đến các site đó. Những website đó cũng có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, vì vậy bạn hãy cân nhắc khi nhập bình luận trên các website đó.

Thông tin của bạn có được bảo mật hay không?

Có! Những thông tin của bạn sẽ được bảo vệ hoàn toàn, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của bạn cho bất kì ai cũng như các cá nhân tổ chức nào!